[:ru]Как выбрать тепловую завесу?[:ua]Як вибрати теплову завісу?[:]

17.12.2016 0 Автор:

[:ru]kev_24p6050eТепловые завесы используются для того, чтобы защитить внутренние помещения от прохладного воздуха извне, который может проникать через открытые двери, окна, ворота. Мощный поток среды, формируемый приспособлением, обеспечивает преграду морозу. Тепловые завесы Тепломаш http://teplomash.info/index.php/vozd-zaves-cat и других производителей необходимо правильно выбирать, только тогда они будут функционировать эффективно.

Полезные советы

При покупке устройства следует учитывать такие рекомендации:

 • Длина завесы подбирается по ширине проема. Лучше всего, если данный параметр будет превышать аналогичные характеристики у двери или окна. Это позволит обеспечить большую надежность защиты. Если проем широкий, следует устанавливать над ним сразу два устройства.
 • Производительность должна зависеть от размера двери. Характеристика измеряется в кубометрах в час. Чем больше проем, тем действеннее должно быть приспособление. Рекомендации по выбору можно получить у производителя.
 • Мощность зависит от площади. Так как завеса, помимо того, что она служит преградой для проникновения холодного воздуха, предназначена для отопления, следует учитывать размеры пространства. Рекомендации по выбору конкретных устройств можно также получить у производителя.
 • От длины турбины зависит качество обдува. Конструкция центробежного вентилятора также важна. В идеальном случае двигатель фиксируется на боковой части турбины.
 • От наличия термостата зависит легкость контроля над прибором. С помощью данного элемента реально не только определить температуру воздуха, но и обеспечить ее поддержку в течение длительного времени.

Вышеприведенные параметры помогут вам правильно выбрать необходимую модель тепловой завесы.[:ua]Теплові завіси використовуються для того, щоб захистити внутрішні приміщення від холодного повітря ззовні, який може проникати через відкриті двері, вікна, ворота. Потужний потік середовища, що формується пристосуванням, забезпечує перешкоду морозу. Теплові завіси Тепломаш http://teplomash.info/index.php/vozd-zaves-cat і інших виробників необхідно правильно вибирати, тільки тоді вони будуть функціонувати ефективно.

Корисні поради

При покупці пристрою слід враховувати такі рекомендації:

 • Довжина завіси підбирається по ширині прорізу. Найкраще, якщо цей параметр буде перевищувати аналогічні показники у двері або вікна. Це дозволить забезпечити більшу надійність захисту. Якщо отвір широкий, слід встановлювати над ним відразу два пристрої.
 • Продуктивність повинна залежати від розміру двері. Характеристика вимірюється в кубометрах на годину. Чим більше отвір, тим дієвіше повинен бути пристрій. Рекомендації по вибору можна отримати у виробника.
 • Потужність залежить від площі. Так як завіса, крім того, що вона служить перепоною для проникнення холодного повітря, призначена для опалення, слід враховувати розміри простору. Рекомендації по вибору конкретних пристроїв можна також отримати у виробника.
 • Від довжини турбіни залежить якість обдування. Конструкція відцентрового вентилятора також важлива. В ідеальному випадку двигун фіксується на бічній частині турбіни.
 • Від наявності термостата залежить легкість контролю над приладом. За допомогою даного елемента реально не тільки визначити температуру повітря, але і забезпечити її підтримку протягом тривалого часу.
  Вищенаведені параметри допоможуть вам правильно вибрати необхідну модель теплової завіси.

[:]